Het proces

Over het algemeen verloopt het e-learning ontwikkelproces als volgt:

1. Kick-off

Een goed begin is het halve werk. Tijdens de kick-off meeting analyseren we de leerbehoefte, de doelgroep en de leerinhoud. Wat is de huidige situatie en waar willen we naartoe? Wat moet de gebruiker weten en/of kunnen na het doorlopen van de training? E-learning maatwerk streeft ernaar om uw situatie volledig te begrijpen. Deze analyse vormt de basis voor een relevante en praktische e-learning.​

2. Template

Een template set bestaat uit verschillende slide designs. De set bepaalt hoe de e-learning eruitziet en welke interacties mogelijk zijn. Indien u zelf al over een template set beschikt kunnen we deze gebruiken. Ook kunt u ervoor kiezen om een volledig nieuwe set te laten ontwikkelen.  

3. Storyboard

Vanuit de door u aangeleverde leerinhoud wordt een storyboard ontwikkeld. Het storyboard is de blueprint van de e-learning en geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Welke informatie wordt wel/niet opgenomen?
  • In welke volgorde doorloopt de gebruiker deze informatie?
  • Welke interacties worden er gebruikt?
Het storyboard is een voorstel en kan aangepast worden aan uw wensen.

4. Scripting & review

Tijdens het scriptingsproces komt het storyboard echt tot leven. Het uiteindelijke script geeft een indicatie van de daadwerkelijke e-learning. U heeft de mogelijkheid om het script meerdere keren aan te passen, zodat het voldoet aan al uw wensen.

5. Bouw & review

Wanneer het script is goedgekeurd kan de e-learning daadwerkelijk gebouwd worden. Hiervoor gebruiken we Articulate Storyline of Rise. Zodra de e-learning klaar is kunt u eventuele laatste aanpassingen nog doorgeven.

6. Oplevering

Als beide partijen tevreden zijn wordt de e-learning opgeleverd. U ontvangt het gewenste outputbestand (SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI, cmi5 of web) en de bronbestanden die gebruikt zijn om de e-learning te creëren. Op het moment dat u de e-learning ontvangen heeft kunt u deze uploaden op uw website of LMS.